Pon - Piat 08:00 - 19:00

Sob - Ned Zatvorené

Obchodní podmínky a reklamační řád

I. Základní informace
Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené na dálku v e-shopu www.najzahradnedomceky.sk mezi prodávajícím a kupujícím podle Zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.
Prodávajícím je: ZD Corporation, s.r.o., sídlem: SNP 16/12, Limbach 90091. IČO 53008316, DIČ 2121215569. Tel +421 917 624 807 ,. Zapsaný v obchodním rejstříku Banská Bystrica, Oddíl: sro, Vložka číslo 38500 / S.
Kupujícím je spotřebitel, tj fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání. Nákup uskutečněný podnikům se řídí dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
Orgánem dozoru pro ochranu spotřebitele je Inspektorát SOI pro Trnavský kraj
Pekařská 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27

II. Objednávka a uzavření smlouvy
Odeslání vyplněné objednávky kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy podle občanského zákoníku, na základě nabídky prodávajícího v e-shopu. K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
III. ceny zboží
Všechny ceny produktů v e-shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající je plátcem DPH. Cena produktu nezahrnuje náklady na doručení. Ty jsou uvedeny v nákupním košíku ještě před dokončením objednávky, kde kupující vidí i celkovou cenu objednávky včetně nákladů na dodání zboží.
IV. Platba za zboží
Prodávající akceptuje platbu za objednané zboží způsoby, které jsou

-bezhotovostne převodem na bankovní účet prodávajícího čSK6983300000002101827831, vedený
ve FIO Bance. Popřípadě pro platby v Českých korunách SK5083300000002401827833 vedený ve Fio Bance.

– dobírkou v hotovosti při předání zboží,

– v hotovosti při osobním odběru v provozu,

Součástí objednávky v e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednané zboží.
V. Dodání zboží
Pokud není dodací lhůta uvedená u produktu, platí, že prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů.
Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo se a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
Dovoz / doprava zboží
-znamená dovezení objednaného zahradního domku (zboží) na klientem uvedenou adresu. Po telefonickomdohovore o datu dodání klient musí zajistit prevzatietovaru, což představuje to, že osoba / y si převezmou zboží (jeho jednotlivé části) od řidiče přímo při vykládce zboží z auta. Zároveň si je klient povinen zkontrolovat zboží (jeho jednotlivé části) jednoho či více je kompletní a nepoškozené. A to bez zbytečného zdržení a přímo na místě vykládky. Svojimpodpisom na Dodací list potvrzuje jednak převzetí zboží (jeho jednotlivých částí), jednak to, že zboží bylo dodáno v pozadku.

Adresa dodání je adresa uvedená klientem. Je to však zároveň místo pro vykládku, kde je možné se dostat bez problémů s rozvozových autem. Pod místem pro vykládku se rozumí místo bezprostředně u, nebo přímo na silnici sospevneným povrchem vhodným pro jízdu osobního auta. Cesta k tomuto místu musí být stejně bez problémovzjazdné osobním autem. V případě, že samotný řidič posúdinezjazdnosť cesty k místu vykládky jako nesjízdné (například v případě promočeného nebo zmrzlého povrchu, případně příliš úzké cesta s nutností couvání vozidla, apod.), Za místo vykládky se považuje nejbližší možné místo vhodné pro vykládku.

Řidič ani jiný pracovník dodavatele zboží, není povinen přenést zboží (jednotlivé části zboží) dale od auta.

V případě, že je zboží doručeno na místo vykládky a klient je fyzicky přítomni na tomto místě, ale nechce převzít zboží z jiného než je nekompletnost nebo poškození zboží, je služba dodání zboží ze strany dodavatele považována za splněnou a klient je povinen ji uhradit podle obchodních podmínek

4.Montáž

-znamená smontování zahradního domku (zboží, respektive jeho jednotlivých částí) na místě k tomu klientomurčené a v souladu s montážním plánem. Montáž nezahŕňaprenášanie zboží z jiného místa na místo montování. Montáž také nezahrnuje odklizení zbylého materiálu a vyčistienie místa montáže od zbytků přímo spojených s montáží. Montážník se však zároveň zavazuje nezanechaťmiesto montáže s ne větším, jako nevyhnutelným nepořádkem.

Klient musí zajistit přívod elektřiny přímo na miestomontáže. V případě, že není možné zajistit elektřinu na místě, klient je povinen na to dodavatele předem písemně nebo telefonicky upozornit (nejpozději 3 dny před dohodnutým termínem montáže

Scroll to Top